Nguyên liệu và dụng cụ • Giày vải • Màu sơn vải • Tóc cầu vồng • Kì lân trang trí • Sừng trang trí • Nhựa trong • Keo • Khóa kéo • Ruy băng • Dây đai • Hạt ngọc …

Từ khóa: th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học