Tin trái đất mới nhất 24/12 | Iran phản ứng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan Iran thúc ép mỹ rút quân khỏi iraq và afghanistan Chủ tịch hạ …