Tổng hợp tin tức trái đất tuần qua trên kênh FBNC gồm những nội dung nổi trội: + Bắc kinh không đồng tình việc xây dựng “Liên minh nghị viện về Trung Quốc” …

Từ khóa: th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học