… chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) cho Đối tượng: HS, SV, Giáo viên, viên chức, Công chức v.v. Gồm 6 mô đun: …

Từ khóa: thông tư 03/2014/tt-btttt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, thông tư 03/2014/tt-btttt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, thông tư 03/2014/tt-btttt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin