1. Sản phẩm tốt nhưng không tiếp cận được khách hàng tiềm năng. 2. Tỉ lệ chốt sale thấp, Sales và Marketing quay sang đổ lỗi cho nhau. 3. Khách hàng cũ bỏ …

Từ khóa: chiến lược marketing mix của starbucks, chiến lược marketing mix của starbucks, chiến lược marketing mix của starbucks