CHƯƠNG TRÌNH TELEHEALTH NGÀY 13/5/2021 ⏱ Thời gian: 14h00, thứ năm, ngày 13/5/2021 ‍⚕️ Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Lân Việt – Chủ tịch Hội đồng …

Từ khóa: trường ĐH y TP. Hà Nội, trường ĐH y TP. Hà Nội, trường ĐH y TP. Hà Nội