VNEWS – Ngày 27/5, tại Trường Đại học Y dược Hải Phòng, 83 giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên của nhà trường xuất quân tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch …

Từ khóa: đại học y hải phòng, đại học y hải phòng, đại học y hải phòng