do đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Luật Kinh tế với 27,25 điểm theo tổ hợp xét tuyển C00; sau đó là ngành Luật tổ hợp xét tuyển C00 với 26 điểm. Điểm …

Từ khóa: điểm chuẩn ĐH luật TP. Hà Nội, điểm chuẩn ĐH luật TP. Hà Nội, điểm chuẩn ĐH luật TP. Hà Nội