Phát huy tinh thần của Tuổi trẻ, Xung kích, Tình nguyện trong việc Chung tay Phòng bệnh Covid-19 bảo vệ xã hội đúng với tinh thần của khẩu hiệu “Đâu …

Từ khóa: ĐH y TP Hải Phòng, ĐH y TP Hải Phòng, ĐH y TP Hải Phòng