Kênh chuyên đăng những video video Clip có bản quyền của TS Lê Thẩm Dương do báo Sinh Viên Việt Nam và trường người kinh doanh HBR tiến hành.
Email: quantridieuhanhdoanhnghiep@gmail.com.

Từ khóa: chiến lược nhân sự, chiến lược nhân sự, chiến lược nhân sự

Comments