Gimbap Hàn Quốc là một món rất dễ làm kể cả với những người hậu đậu không giỏi bếp núc nhất. Hãy cùng vào bếp làm món này với Ninh để đem tặng bạn …

Từ khóa: cách làm gimbap, cách làm gimbap, cách làm gimbap