Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng Mình trường F, mình trường F bạn ơi! Sinh viên trường F thì sao? Mọi người hay gọi những bạn ấy là “Con nhà giàu” Sự …

Từ khóa: ĐH fpt Thành Phố Hà Nội, ĐH fpt Thành Phố Hà Nội, ĐH fpt Thành Phố Hà Nội