Môn: MARKETING HÀNG KHÔNG * Chủ đề 1: Xây dựng chính sách Marketing cho hãng hàng không mới. * GVHD: Hoàng Thị Kim Thoa * Thành viên Nhóm 2: …

Từ khóa: chiến lược marketing mix của vietjet air, chiến lược marketing mix của vietjet air, chiến lược marketing mix của vietjet air