Lần thứ nhất mình làm School Tour để giới thiệu về trường mình cho mọi người cùng biết và hoàn toàn có thể hình dung xem nó ra sao. Trường mình thì nhỏ nhỏ thôi …

Từ khóa: ĐH kiểm sát, ĐH kiểm sát, ĐH kiểm sát