Nội dung: Chia sẽ tất tần tật chi tiết xây dựng Thiếu Lâm từ a đến z bao gồm: trang bị, cường hoa, tuyệt học, kinh mạch đá hồn, chân nguyên, đồng hành,.

Từ khóa: võ lâm truyền kỳ mobile hướng dẫn cách tăng kỹ năng bát đại môn phái (kỳ 2), võ lâm truyền kỳ mobile hướng dẫn cách tăng kỹ năng bát đại môn phái (kỳ 2), võ lâm truyền kỳ mobile hướng dẫn cách tăng kỹ năng bát đại môn phái (kỳ 2)