Chuyển đổi số không thể là vấn đề của riêng doanh nghiệp nào mà trở thành mẩu chuyện vương quốc, với mục tiêu xây dựng nền kinh tế số của Việt Nam.

Từ khóa: một số giải pháp để tiến hành tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để tiến hành tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để tiến hành tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non