Khi khởi nghiệp, những nhà lãnh đạo/ quản lý doanh nghiệp thường dành nhiều công sức để phát triển sản phẩm/dịch vụ hay hệ thống Marketing & Bán hàng …

Từ khóa: quy trình xây dựng chiến lược Marketing, quy trình xây dựng chiến lược Marketing, quy trình xây dựng chiến lược Marketing