Đây là đáp án mang tình chất xem thêm, những thầy cô xem để có thêm lựa chọn đáp án cho mình khi làm bài tập trắc nghiệm cuối khóa. VÌ những đáp của video này chỉ đạt được 63/100 điểm mà thôi. Nếu những thầy cô không quan trọng điểm số và đỡ mất thời gian cá nhân thì đây là một sự lựa chọn. Vì bài tập này chỉ việc đạt 50/100 điểm là đạt yêu cầu. Mong rằng những thầy cô không cảm thấy vô vọng khi xem xong vi deo này…

Từ khóa: giáo dục kỹ năng sống trong môn gdcd thcs, giáo dục kỹ năng sống trong môn gdcd thcs, giáo dục kỹ năng sống trong môn gdcd thcs

Comments