xin chào những đứa trẻ, chúng tôi nhận được rằng em bé của bạn quá sợ hãi để có được ra vào đêm Halloween hạnh phúc này vì toàn bộ những bóng ma và quái …

Từ khóa: đó là:, đó là:, đó là: